Psikoloji

Psikoloji

Psikoloji, en genel anlamıyla davranışı ve zihni inceleyen bilimdir. Bilinçli ve bilinçsiz olayların yanı sıra daha çok duygu ve düşüncenin incelemesini yapar. Psikoloji, çok kapsamlı bir bilimsel alandır. Bu alanda uzman olan ve aynı zamanda bilgi araştırması yapanlara psikolog denir. Psikoloji bilimi, bir sosyal bilim olmasına rağmen doğa bilimlerini de içerir. Özellikle beyin biyolojisi bilgisini oldukça kullanır ve geliştirir.

Organizmaların hem doğrudan gözlenen davranışları, hem de düşünme, zihinde canlandırma, hatırlama ve hayal etme gibi doğrudan gözlenemeyen karmaşık zihinsel süreçleri psikolojinin inceleme alanına girer. Bir yandan algı, dikkat, duygu, motivasyon, zeka, kişilik gibi içsel süreçler; bir yandan kişiler arası ilişki süreçleri, grup-içi ve gruplar arası ilişki süreçleri psikoloji biliminin çalıştığı konulardır. Psikoloji bilimi dâhilinde hem insanların, hem hayvanların davranışları çalışılabilir. Tüm bu özellikleriyle psikoloji, hem fen ve tıp bilimleri ile hem de sosyal bilimlerle yakından ilişkilidir.

Duygu, düşünce, hafıza ve öğrenme gibi zihinsel süreçleri inceleyen psikoloji, oldukça kapsamlı bir alan olması sebebiyle pek çok farklı bilim dalıyla her zaman yakın ilişki içerisinde çalışır. Felsefeden antropolojiye, genetik ilminden biyolojiye kadar uzanan farklı alanlarla yakın münasebet içinde olan psikolojide amaç, insanların ruhsal sağlığını düzenlemek ve korumak olarak betimlenebilir.

Pek çok alt dalı olan bu biliminin; klinik psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, eğitim psikolojisi gibi alanlarının herhangi birinde yüksek lisans yaparak uzman psikolog unvanını alan kişiler, kendilerini geliştirdikleri bu alanlarda insanlığa yararlı olmak için çalışmaktadırlar. Psikologlar; ruh sağlığı merkezleri, çocuk yuvaları, okullar, adliyeler ve ıslahevleri gibi çeşitli kurumlarda çalışabildikleri gibi sıklıkla da hastanelerde görev alarak bireysel ya da toplumsal sağlık alanında olumlu yönde başrol oynamaktadırlar. Tıpkı fiziksel rahatsızlıklarda olduğu gibi zihinsel rahatsızlıkların yaşandığı durumlarda da bireyler doktorlardan yardım alarak eski sağlıklarına kısa sürede kavuşabilmektedirler. Alanında yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olan psikologlar kendilerine başvuran danışanların bireysel durumlarına göre farklı tedavi yöntemlerine giderler. Genel anlamda psikolojik danışmanlık, psikoterapi, psikolojik test ve psikolojik değerlendirmeler yapan psikologların amacı, mümkün olan en kısa sürede bireyleri eski sağlıklarına kavuşturmaktır. Sosyal yaşamın içinde kendisini iyi hissetmeyerek psikoloğa başvuran kişilerde görülen hafif uyum sorunlarının çözümlenmesinde genel olarak psikolojik danışmanlık yöntemi baz alınır. Daha ileri seviye davranış bozukluklarının tedavisinde ise psikoterapi denilen tedavi sürecine başlanır. Tedavinin nasıl ve ne yönde olacağı ve ne kadar süreceği ile ilgili detaylı bilgileri psikologlar kendilerine başvuran hastalara ön görüşme esnasında ayrıntılarıyla birlikte iletirler ve böylelikle tedaviye başlanır.

RANDEVU AL
Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024


Bu sitedeki içeriklerin her biri bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Sitede anlatılan tedavi yöntemlerinden hiçbirini doktor kontrolü olmadan uygulamayınız. Aksi takdirde oluşabilecek sorunlardan site yönetimi ve Özel Royal Hastanesi sorumlu değildir.